333058
333058

press to zoom
333060
333060

press to zoom
333059
333059

press to zoom
333058
333058

press to zoom
1/3

Welcome

  • ข่าว/ประชาสัมพันธ์

278244236_531169885069118_9138617779132945415_n.jpg
>> เรื่อง : การให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา​(กยศ.)​ ปีการศึกษา​ 2565
FTl7aLKaIAUukm_.jpg
>> เรื่อง : ขอเชิญส่งนักเรียน เข้าร่วมโครงการ "เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี"
messageImage_1651565131915.jpeg
>> เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมส่งคลิปประกวด หัวข้อ "บอกรักโลก : บ้านส่วนรวมของเรา"
Copy of label ประชาสัมพันธ์.png
>> เรื่อง : เปิดรับสมัคร การเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ (สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
  • ผลคะแนน O-NET โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

1(1).png
>> เรื่อง : คะแนนเฉลี่ย O-NET แบบเปรียบเทียบระหว่างปี 2562 2563 และ 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
2(1).png
>> เรื่อง : คะแนนเฉลี่ย O-NET แบบเปรียบเทียบระหว่างปี 2562 2563 และ 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
3.png
>> เรื่อง : คะแนนเฉลี่ย O-NET แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
4.png
>> เรื่อง : คะแนนเฉลี่ย O-NET แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

มุมพักผ่อน